CEPEX Canonada semi flexible de PVC-U

Canonada fabricada en PVC flexible, amb espiral rígida, pràcticament indeformable i antixocs.
Superfície llisa, tant externa com interna.
Diàmetre extern dissenyat especialment per a una fàcil unió amb accessoris de PVC-U o de compressió en PP.
Rang de temperatures des de –10 °C fins a +60 °C.
Marcatge identificatiu en cada metre de la canonada.
Dimensions i característiques conforma a la norma UNEIX EN ISO 3994
Aplicacions: Evacuació, conduccions hidro sanitàries, circuits de neteja de piscina, banyeres d’hidromassatge, instal·lacions d’aire condicionat.

SKU: 8980 Categories: , ,