Dolphin Energy 300i Robot de piscina

  • El netejafons automàtic ENERGY 300i està recomanat per a piscines de 12 m. de llarg.
  • Longitud de cable: 18 m.
  • Obertura superior.
  • Cicle de treball: 1.5 o 2 hores, neteja el fons i les parets Cicle curt: només terra.
  • Escombrat lateral línia de flotació.
  • 2 Raspalls estàndard.
  • Filtre Multicapa: ultrafí i primavera en una mateixa cistella.
  • Carro de transport.
  • Control del robot amb Smartphone + programa Maytronics.
  • Garantia de 24 mesos