Fluidra Compacte enterrat Ramses

Nou compacte enterrat Ramsés, un només producte per a tota mena de piscines La nova caseta Ramsés sorgeix com a solució a una necessitat actualment present en la nostra societat: reducció de m² en els habitatges. Avui dia necessitem aprofitar al màxim l’espai del qual disposem i per això, gràcies a la nova caseta Ramsés i a les seves reduïdes proporcions, podrem cobrir piscines de fins a 10 x 5 m sol canviant les hores de filtració. És una de les casetes més petites del mercat i permet abaratir costos tant en excavacions com a l’hora del seu transport. Compacte per a anar enterrat per a piscina, format per una caseta injectada en polímer reforçat amb fibra de vidre i una tapa. En el seu interior alberga un filtre Àster de Ø 550 mm amb vàlvula FLAT selectora manual TOP i una bomba de recirculació Sena d’1 CV.

Nou compacte enterrat Ramsés, un només producte per a tota mena de piscines La nova caseta Ramsés sorgeix com a solució a una necessitat actualment present en la nostra societat: reducció de m² en els habitatges. Avui dia necessitem aprofitar al màxim l'espai del qual disposem i per això, gràcies a la nova caseta Ramsés i a les seves reduïdes proporcions, podrem cobrir piscines de fins a 10 x 5 m sol canviant les hores de filtració. És una de les casetes més petites del mercat i permet abaratir costos tant en excavacions com a l'hora del seu transport. Compacte per a anar enterrat per a piscina, format per una caseta injectada en polímer reforçat amb fibra de vidre i una tapa. En el seu interior alberga un filtre Àster de Ø 550 mm amb vàlvula FLAT selectora manual TOP i una bomba de recirculació Sena d'1 CV.