CTX Alka+

Incrementador d’alcalinitat en pols, CTX-21.

S’utilitza per a augmentar l’alcalinitat de l’aigua quan aquesta sigui inferior als 125 ppm.
L’alcalinitat total indica la quantitat de components (carbonats, bicarbonats i hidròxids) dissolts en l’aigua d’una piscina.

L'alcalinitat té un paper important com a efecte regulador dels canvis de pH, de manera que si l'alcalinitat no està en els valors de 125-150 ppm hi haurà oscil·lacions amb el pH no podent aconseguir una estabilitat del pH, de manera que podrà haver-hi pHs alts o baixos, és a dir problemes de trobar-te l'aigua tèrbola, incrustacions, o de corrosió, irritació d'ulls, coloració verdosa de l'aigua respectivament.

Ideal per a: Tot tipus de piscines.
Evita que a causa d'un desequilibri de l'aigua es produeixin irritació de la pell i els ulls dels banyistes, corrosió de les parts metàl·liques de la piscina i un consum excessiu de desinfectant.
Afegir 1,8 Kg. de producte, per a augmentar en 10 ppm l'alcalinitat total de 100 m³ d'aigua, sent aquesta dosi de caràcter orientatiu.
L'alcalinitat total de l'aigua, haurà d'estar situada entre 125-150 ppm (CO3Ca), i el seu control es realitzarà per mitjà d'un test kit una vegada per setmana.
Abocar la dosi necessària de producte dissolta en aigua, i repartir aquesta solució sobre la superfície de la piscina per un igual.