BS Pool Cell-RP

Les cèl·lules es fabriquen sota el concepte LLC, propi de BSPOOL que ens permet oferir una major durabilitat. Es poden allargar d’aquesta manera la vida dels equips. Aquestes cèl·lules es fabriquen per a poder controlar el procés i oferir fins a 10.000 hores de vida en condicions estàndard.

Cell-RP 20/3
Cell-RP 25/3

SKU: 8965 Categories: , ,