Astral pool Tires de prova 6 en 1

Anàlisi del clor lliure, pH, alcalinitat, brom, duresa i àcid cianúric
Ideal per a una anàlisi ràpida i precisa.