Astral pool Escala passamans Standard

Escala partida amb passamans en dues peces, de tub ø43, AISI-304, de 3 i 4 esglaons. Fixació amb ancoratge per a formigonar.

SKU: 8980-1-1 Categories: , ,