Astral pool Clor de xoc pastilles

Pastilles de triclor de 20 gr amb un disponible del 50% en clor útil. No comburent.

Clor no-comburent. Les pastilles i blocs de tri clor i multi acció estan en versió NO-COMBURENT. Els productes no-comburents tenen un grau de perillositat inferior, segons la normativa vigent, enfront dels productes clorats comburents, per la qual cosa tenen l’avantatge de no tenir limitacions d’emmagatzematge d’acord amb el Reial decret 379/2001 i a la normativa Seveso II.

SKU: 2242 Categories: , ,

Pastilles de triclor de 20 gr amb un disponible del 50% en clor útil. No comburent.

Clor no-comburent. Les pastilles i blocs de tri clor i multi acció estan en versió NO-COMBURENT. Els productes no-comburents tenen un grau de perillositat inferior, segons la normativa vigent, enfront dels productes clorats comburents, per la qual cosa tenen l'avantatge de no tenir limitacions d'emmagatzematge d'acord amb el Reial decret 379/2001 i a la normativa Seveso II.